Miljö & kvalitet

M&R Städ AB strävar efter att hålla högsta möjliga ESG-standard för att minska vårt klimatavtryck och vara en bra aktör i samhället. Vi är stolta över att kunna arbeta med miljövänliga rengöringsmedel och kompetent personal som kontinuerligt utbildas för att utvecklas i yrket. Dessa satsningar är vad som lägger grunden till vår höga kundnöjdhet.

Hur vi arbetar

Vårt städföretag har en stark miljöprofil och vi arbetar ständigt för att minska vår påverkan på miljön. Vi använder endast städprodukter som är märkta med miljömärken, såsom Svanen eller EU Ecolabel. Dessa produkter är skonsamma mot miljön och har en lägre påverkan på vattenmiljön. Vi är noga med att använda rätt dosering av städprodukterna för att minimera onödig användning. Detta minskar både avfall och kostnader, samtidigt som det minskar vår miljöpåverkan.

Vi använder oss av återanvändbara material såsom mikrofibertrasor och moppar. Dessa kan tvättas och återanvändas flera gånger, vilket minskar avfallet av engångsartiklar. Vi använder energieffektiv utrustning, såsom dammsugare med låg energiförbrukning. Detta minskar vår energiförbrukning och vår miljöpåverkan.

Vi har en tydlig källsorteringspolicy och sorteringen av avfall är en självklarhet för oss. Vi arbetar för att minimera mängden avfall som går till deponi och istället återvinna så mycket som möjligt. Vi utbildar vår personal i miljömedvetenhet och hur man arbetar miljövänligt. Genom att öka medvetenheten och utbilda vår personal kan vi arbeta tillsammans för att minska vår påverkan på miljön.